ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoţionale HAPPY HOURS 2022(denumita in continuare „Campania”) este SC POLI CHINESE FOOD SRL, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Str. FABRICII, (fosta sos. Bucuresti-Urziceni) nr. 1, spațiul comercial H7M11, etaj, Județ Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2565/2021, Cod Unic de Inregistrare RO44158712

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se va desfăşura in urmatoarele locatii Poli Chinese Street Food:

Universitate (Bd Nicolae Balcescu, nr.7) de Luni pana Duminica intre 20.00-21.30

Piata Gorjului (Intersectia Bd Iuliu Maniu cu Str Dezrobirii) de Luni pana Duminica intre orele 20.00-21.30

Calea Floreasca nr. 15 de Luni pana Duminica intre orele 20.00-21.30

Halele centrale piata Obor astfel: Luni intre 12.00-13.30, Marti-Sambata 14.30-16.00, Duminica 12.30-14.00    

     

 ART. 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfăşoară intre 16.09-31.12.2022, in limita stocului disponibil.

Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care sunt clienti POLI si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participanti”).

ART. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

VALABILITATE: intre 16.09-31.12.2022, in limita stocului disponibil pentru produsele expuse in vitrina, cu exceptia bauturilor. Promotia nu se cumuleaza cu alte oferte si este valabila doar in magazinele fizice.

MECANISM:  30% reducere la orice produs doar in urmatorului interval orar:

Universitate (Bd Nicolae Balcescu, nr.7) de Luni pana Duminica intre 20.00-21.30

Piata Gorjului (Intersectia Bd Iuliu Maniu cu Str Dezrobirii) de Luni pana Duminica intre orele 20.00-21.30

Calea Floreasca nr. 15 de Luni pana Duminica intre orele 20.00-21.30

Halele centrale piata Obor astfel: Luni intre 12.00-13.30, Marti-Sambata 14.30-16.00, Duminica 12.30-14.00

ART. 6. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucuresti.

ART. 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil sau în caz de forţă majoră. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONAL

Prin simpla participare la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. In cadrul prezentei campanii nu se vor prelucra date personale decat in cazul trimiterii unor eventuale reclamatii, in conformitate cu Art. 7 din Regulament.  Prin comunicarea datelor personale cu ocazia trimiterii eventualelor reclamatii, reprezentanti legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la Campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, exclusiv in vederea solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la derularea Campaniei. Tuturor reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date.

Ȋn orice moment aceştia pot să-şi exerseze drepturile conferite de Regulamentul general privind protecţia datelor, printre care dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul la restricţionarea prelucrării. De asemenea, pot opta să şteargă sau să actualizeze datele lor personale printr-un e-mail la adresa office@po-li.ro.

Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod. Promotia va inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care nu permite realizarea acesteia, ori al unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

ART. 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil la sediu si pe pagina

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE POLI CHINESE STREET FOOD “HAPPY HOURS”

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat în 2 exemplare originale, astăzi 15.09.2022.

SC POLI CHINESE FOOD SRL

SORIN STEFANESCU – Administrator